REKLAMA

GLOBAL HYDROGEN S.A.: Zawarcie umowy współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej

2023-12-05 15:57
publikacja
2023-12-05 15:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL HYDROGEN S.A.
Temat
Zawarcie umowy współpracy w zakresie budowy farmy fotowoltaicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 5 grudnia 2023 z JDKP Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie umowy współpracy w przedmiocie wykonania prac obejmujących budowę farmy fotowoltaicznej na zlecenie podmiotu trzeciego.
Termin rozpoczęcia prac przez Emitenta objętych umową ustalono na dzień zawarcia umowy, natomiast termin zakończenia prac składających się na przedmiot umowy i przedstawienie wykonanych przez Emitenta prac do odbioru końcowego ma nastąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 roku.
Wartość realizowanych przez Emitenta prac w ramach projektu stanowi kwotę do 900.000 zł netto.
Zawarcie umowy i wykonanie zlecenia, jest elementem wzmocnienia zaangażowania Emitenta w dewelopowanie projektów OZE, co w konsekwencji przełoży się na wzrost przychodów Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-12-05 Daniel Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki