REKLAMA

GLOBAL HYDROGEN S.A.: Wniesienie skargi na działalność organu administracji publicznej – Komisję Nadzoru Finansowego

2023-11-22 19:00
publikacja
2023-11-22 19:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
GLOBAL HYDROGEN S.A.
Temat
Wniesienie skargi na działalność organu administracji publicznej – Komisję Nadzoru Finansowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Global Hydrogen Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 listopada 2023 roku Emitent na podstawie art. 221 Kodeksu postępowania administracyjnego wniósł skargę na przewlekłe i biurokratyczne wykonywanie zadań przez pracowników Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w odniesieniu do Emitenta Global Hydrogen.

Skarga w szczególności dotyczy naruszenia interesów Emitenta poprzez bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki oraz ponadprzeciętnie długie i nieuzasadnione okolicznościami sprawy prowadzenie czynności w przedmiocie podejrzenia przez KNF realizowania obrotu akcjami Emitenta w warunkach wskazujących na możliwość naruszenia interesów inwestorów.

Zarząd informuje, iż Spółka podejmuje szereg czynności w celu ustalenia przyczyn zawieszenia obrotu akcjami, jak i przewidywanego czasu trwania stanu zawieszenia. Pomimo podjętych starań Spółka nie otrzymała od Komisji Nadzoru Finansowego szczegółowych informacji na temat powodów zawieszenia obrotu akcjami.

Zdaniem Zarządu bezzasadne utrzymywanie stanu zawieszenia obrotu akcjami Spółki, prowadzi do rażącego naruszenia interesów majątkowych Spółki oraz jej akcjonariuszy i negatywnie wpływa na plany rozwojowe Spółki, a w konsekwencji na przychody i wyniki finansowe.

Zarząd Spółki informuje, iż podejmuje wszelkie dostępne kroki prawne mające na celu ochronę interesu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Daniel Zawadzki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki