REKLAMA

GI GROUP POLAND S.A.: Prawomocność wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał ZWZ z dnia 15 czerwca 2021 r.

2022-09-08 19:50
publikacja
2022-09-08 19:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-08
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Prawomocność wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza o uchylenie uchwał ZWZ z dnia 15 czerwca 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do:
1) raportu bieżącego nr 50/2021 z dnia 16 września 2021 r. w sprawie wniesienia przez akcjonariusza Investment MIZYAK Corp Sp. z o.o. SKA (obecna nazwa: Investment MIZYAK FUND Sp. z o.o. SKA) z siedzibą we Wrocławiu powództwa o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2021 r.,
2) raportu bieżącego nr 38/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie wydania w dniu 8 kwietnia 2022 r. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu nieprawomocnego wyroku oddalającego powództwo akcjonariusza Investment MIZYAK Corp Sp. z o.o. SKA (obecna nazwa: Investment MIZYAK FUND Sp. z o.o. SKA) z siedzibą we Wrocławiu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 czerwca 2021 r.,
niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka uzyskała informację, że wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 8 kwietnia 2022 r. jest prawomocny.

Podstawna prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757 z późn. zm.).

Podpisy:
Marcos Segador Arrebola - Prezes Zarządu
Antonio Carvelli – Wiceprezes Zarządu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-08 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-09-08 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Tematy
(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

(Nie) wszystko o regularnym inwestowaniu

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki