REKLAMA
WEBINAR

GI GROUP POLAND S.A.: Korespondencja Emitenta skierowana do Akcjonariusza, na którego wniosek zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 listopada 2022 r.

2022-11-04 21:16
publikacja
2022-11-04 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MB_Letter_to_Gi_Group_Holding_signed_4_11_22.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-04
Skrócona nazwa emitenta
GI GROUP POLAND S.A.
Temat
Korespondencja Emitenta skierowana do Akcjonariusza, na którego wniosek zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 25 listopada 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Gi Group Poland S.A. (dalej: „Emitent” lub „Spółka”), w nawiązaniu do:
• raportu bieżącego nr 54/2022 z dnia 28 października 2022 r., w którego treści Emitent informował o otrzymaniu od akcjonariusza Spółki – Gi Group Holding S.p.A. z siedzibą w Mediolanie (dalej: „Akcjonariusz”) wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał,
niniejszym informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym skierowała do Akcjonariusza odpowiedź na wyżej wymieniony wniosek, której treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik:
1) Odpowiedź Zarządu Gi Group Poland S.A. na wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:
- art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy:
Marcos Segador Arrebola - Prezes Zarządu
Antonio Carvelli – Wiceprezes Zarządu
Załączniki
Plik Opis
MB Letter to Gi Group Holding signed 4_11_22.pdfMB Letter to Gi Group Holding signed 4_11_22.pdf Odpowiedź Zarządu Gi Group Poland S.A. na wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-04 Marcos Segador Arrebola Prezes Zarządu
2022-11-04 Antonio Carvelli Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki