REKLAMA

GETIN: Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

2020-07-24 16:01
publikacja
2020-07-24 16:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
RB_18_2020.07.24_zal.1.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
RB_18_2020.07.24_zal.2.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-24
Skrócona nazwa emitenta
GETIN
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Getin Holding S.A. („Emitent”) w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu na dzień 26 sierpnia 2020 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta („WZA”), które odbędzie się we Wrocławiu w siedzibie Emitenta przy ul. Gwiaździstej 66 o godzinie 12:00, a także projekty uchwał mających być przedmiotem obrad WZA.
Jednocześnie Emitent informuje, że dopuścił możliwość udziału w WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia (Dz.U. z 2019 r., poz. 623, t.j. ze zm.) w związku z § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757)
Załączniki
Plik Opis
RB_18_2020.07.24_zal.1.pdfRB_18_2020.07.24_zal.1.pdf
RB_18_2020.07.24_zal.2.pdfRB_18_2020.07.24_zal.2.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Piotr Kaczmarek Prezes Zarządu
2020-07-24 Krzysztof Jarosław Bielecki I Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki