REKLAMA

GEO-TERM POLSKA: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GEO-TERM POLSKA S.A.

2020-06-23 10:44
publikacja
2020-06-23 10:44
Na podstawie  § 14 statutu Spółki Zarząd GEO-TERM Polska S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 20 lipca 2020 r. o godzinie 13.00 w Oświęcimiu przy ul. Chemików 1 w siedzibie Spółki.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:
 
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Walne Zgromadzenie
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2019
10. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 
W załączeniu przedstawiony jest pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu ZWZA, oraz projekty uchwał na ZWZA.
 
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Załączniki
20200623_104419_0000127330_0000121984.pdf
20200623_104419_0000127330_0000121985.pdf
20200623_104419_0000127330_0000121986.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki