REKLAMA
WEBINAR

GENOMTEC S.A.: Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii N oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii N

2023-06-01 16:58
publikacja
2023-06-01 16:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
zal_ESPI_15_uchwala_seria_N.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-06-01
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii N oraz zawarcie umowy objęcia akcji serii N
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 12/2023 z dnia 27 kwietnia 2023 r., niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii N z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu Spółki oraz ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym („Uchwała Emisyjna”).

Na podstawie Uchwały Emisyjnej przeprowadzone zostanie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 40.000 zł (czterdzieści tysięcy złotych), tj. do kwoty 1.179.554,00 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt cztery złote), w drodze emisji 400.000 (czterystu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda („Akcje Serii N”).

Akcje Serii N zostały w całości zaoferowane do objęcia przez Leonarto Funds SCSp z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”) za cenę emisyjną w wysokości 8,00 zł (osiem złotych) za jedną Akcję Serii N. Umowa objęcia Akcji Serii N została zawarta pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem w dniu 1 czerwca 2023 r.

Emisja Akcji Serii N przeprowadzana jest przez Spółkę w wykonaniu zawartej pomiędzy Spółką a Akcjonariuszem umowy inwestycyjnej z dnia 28 marca 2023 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 6/2023 z dnia 28 marca 2023 r. oraz raportem bieżącym nr 9/2023 z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Pełną treść Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
zal ESPI 15 uchwala seria N.pdfzal ESPI 15 uchwala seria N.pdf uchwala

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-06-01 Michał Wachowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki