REKLAMA

GENOMTEC S.A.: Otrzymanie decyzji o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek

2022-01-20 16:52
publikacja
2022-01-20 16:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-20
Skrócona nazwa emitenta
GENOMTEC S.A.
Temat
Otrzymanie decyzji o udzieleniu przez Europejski Urząd Patentowy ochrony patentowej na wynalazek
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Genomtec S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż dziś powziął informację o pozytywnej decyzji Europejskiego Urzędu Patentowego przyznającej Spółce patent europejski na wynalazek pn. „A method of detecting genetic material in a biological sample and a device for its implementation”.

Wynalazek obejmuje kluczowe rozwiązania techniczne związane z autorskim systemem bezkontaktowego grzania i detekcji temperatury opracowanym na potrzeby m.in. platformy POCT Genomtec ID.

Emitent informuje, że jest to pierwszy patent przyznany przez Europejski Urząd Patentowy i siódmy patent otrzymany przez Spółkę. Emitent jest w toku ponad dwudziestu zgłoszeń patentowych na całym świecie. Spółka posiada już ochronę patentową dot. przedmiotowego wynalazku na rynku USA i Japonii.

Zarząd Emitenta uznał, że otrzymanie powyżej decyzji o udzielaniu ochrony patentowej stanowi informację poufną, gdyż w przypadku podmiotu działającego na rynku diagnostyki molekularnej konieczne jest skuteczne zabezpieczanie własności intelektualnej i przemysłowej. Należycie zabezpieczona własność intelektualna i przemysłowa może stanowić o przewadze konkurencyjnej Emitenta – a jej bezpieczna komercjalizacja jest możliwa pod warunkiem zapewnienia pełnej ochrony na wybranych rynkach.

Zdaniem Zarządu wysoki poziom ochrony własności intelektualnej zapewni Spółce również odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów komercyjnych z wybranymi partnerami w zakresie realizacji strategii komercjalizacji.

Postępowania patentowe mają na celu zabezpieczanie kluczowych interesów oraz wpisują się w strategię rozwoju Emitenta uwzględniającą budowanie portfolio praw własności intelektualnej. Zaś diagnostyka POCT z wykorzystaniem platformy Genomtec ID jest kluczowym obszarem działalności Emitenta. Z tych względów, informacja ta w opinii Zarządu spełnia kryteria informacji poufnej w rozumieniu Art. 7 ust. 1 MAR.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Receipt of the decision on granting patent protection from the European
Patent Office.The Executive Board of Genomtec S.A. („Company”,
„Issuer”) registered in Wroclaw, Poland, hereby reports that today The
Company has learned about a positive decision of the European Patent
Office granting the Company patent protection for an invention entitled
"A method of detecting genetic material in a biological sample and a
device for its implementation".

The invention covers the key technical solutions related to the
proprietary contactless heating and temperature detection system developed
for POCT platforms, including Genomtec ID.The Issuer informs that
this is the first patent granted by the European Patent Office and the
seveth patent received by the Company. The Issuer is pending over twenty
patent applications all over the world.The Issuer's Management
Board decided that the receipt of the above patent is confidential
information, as in the case of an entity operating on the molecular
diagnostics market, it is necessary to effectively protect intellectual
and industrial property. Properly secured intellectual and industrial
property may constitute the Issuer's competitive advantage - and its safe
commercialization is possible provided that full protection is ensured on
selected markets.In the opinion of the Management Board, a high
level of intellectual property protection will also provide the Company
with an appropriate negotiating position before signing commercial
agreements with selected partners in the scope of implementing the
commercialization strategy.Patent proceedings are aimed at
securing key interests and are in line with the Issuer's development
strategy, which includes building a portfolio of intellectual property
rights. POCT diagnostics using the Genomtec ID platform is the key area of
the Issuer's operations. For these reasons, in the opinion of the
Management Board, this information meets the criteria of confidential
information within the meaning of Art. 7 sec. 1 MAR.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-20 Michał Wachowski Członek Zarządu Michal Wachowski
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki