REKLAMA

GAMIVO S.A.: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną

2022-12-16 14:00
publikacja
2022-12-16 14:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-16
Skrócona nazwa emitenta
GAMIVO S.A.
Temat
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd GAMIVO S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”, "Spółka") informuje, iż uchwałą nr 1/2022 z dnia 16.12.2022 r. Emitent jako jedyny Wspólnik spółki GAMIVO.com Limited z siedzibą w Sliema, Malta, adres: Dingli Street 99, Sliema Malta, wpisanej do Rejestru Spółek pod numerem C90983 zdecydował o przeznaczeniu zysku netto za lata obrotowe zakończone 31 grudnia 2019, 2020 i 2021 roku w łącznej wysokości 3 498 118 EUR (słownie: trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście euro 00/100) w całości na wypłatę dywidendy. Dywidenda zostanie wypłacona Emitentowi do dnia 31 grudnia 2022 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-16 Mateusz Śmieżewski Prezes Zarządu
2022-12-16 Tomasz Lewandowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki