REKLAMA

FERRO S.A.: Decyzja Organu II instancji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2015 rok

2021-11-03 14:57
publikacja
2021-11-03 14:57
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-03
Skrócona nazwa emitenta
FERRO S.A.
Temat
Decyzja Organu II instancji w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za 2015 rok
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FERRO S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2021 roku powziął informację
o otrzymaniu przez pełnomocnika Spółki decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie („UCS”), działającego jako Organ II instancji, o utrzymaniu w mocy decyzji Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za 2015 r. w kwocie 503.061 zł. O decyzji wydanej przez organ I instancji z dnia 20 kwietnia 2021 r. Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

Wydana decyzja II instancji jest ostateczna i podlega wykonaniu. Spółka, zgodnie z raportem bieżącym nr 8/2021, rozpoznała rezerwy na dodatkowe zobowiązania z tytułu podatku dochodowego wraz z odsetkami i opłaci określoną wysokość zaległości podatkowej za 2015 r. w kwocie 503.061 zł wraz z odsetkami ustalonymi na dzień dokonania zapłaty.

Niezależnie od powyższego, Zarząd Ferro S.A. nie zgadza się ze stanowiskiem przedstawionym w decyzji UCS. Od powyższej decyzji Spółka zamierza w ustawowym terminie wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

Spółka informuje, że postępowania przed organem II instancji w sprawach za lata 2016 i 2017, o których Spółka informowała raportem bieżącym nr 9/2021 z dnia 9 maja 2021 roku są w toku i nie zostały wydane decyzje Organu II instancji w tych sprawach. O ewentualnie wydanych decyzjach Spółka poinformuje w osobnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-03 Aneta Raczek Wiceprezes Zarządu
2021-11-03 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki