REKLAMA
RPP

FAMUR S.A.: Zawarcie umowy nabycia 51% akcji spółki Impact Clean Power Technology S.A.

2022-11-08 20:43
publikacja
2022-11-08 20:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 34 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-08
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Zawarcie umowy nabycia 51% akcji spółki Impact Clean Power Technology S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „FAMUR”) informuje, że w dniu 08.11.2022 roku Emitent zawarł z osobą fizyczną, niepowiązaną z Emitentem, umowę (dalej: „Umowa”), na podstawie której Emitent nabędzie łącznie 18 475 729 akcji w spółce Impact Clean Power Technology S.A. (dalej: „IMPACT”), reprezentujących 51% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania ok. 59% głosów na walnym zgromadzeniu (dalej „Akcje”). Cena za Akcje została ustalona w łącznej wysokości ok. 59,12 mln EUR (tj. ok. 277 mln zł wg średniego kursu 1EUR=4,6912 PLN z dnia 8.11.2022r.). Zakup zostanie sfinansowany ze środków pozyskanych w 2021r. z emisji Zielonych Obligacji.


Impact Clean Power Technology S.A z siedzibą w Warszawie to czołowy producent innowacyjnych, szytych na miarę systemów bateryjnych, głównie dla autobusów, robotyki oraz stacjonarnych magazynów energii. Kapitał własny IMPACT według stanu na 30.09.2022r. wynosi 254 mln zł. Zatrudnia 290 pracowników (wg stanu na wrzesień 2022r.), w tym 80 inżynierów. Posiada własne centrum badawczo-rozwojowe technologii magazynowania energii. Obecna roczna zdolność produkcyjna IMPACT wynosi ok. 0,6GWh. Portfel zamówień (backlog rozumiany jako suma zamówień już przyjętych oraz wynikających z podpisanych zobowiązań klientów) na rok 2023 wynosi 258 mln zł według stanu na 31.10.2022r.


Doświadczenie i ugruntowana pozycja konkurencyjna IMPACT na rynku systemów bateryjnych w zastosowaniach transportowych i przemysłowych, wsparta zasobami finansowymi i operacyjnymi Grupy FAMUR, pozwoli na szybki wzrost skali działania i długoterminową budowę wartości IMPACT i Grupy FAMUR na perspektywicznym rynku przemysłowej elektromobilności oraz magazynowania energii. Planowane inwestycje mają pozwolić na rozwój rocznej zdolności produkcyjnej IMPACT w 2024 do ponad 1GWh, a w 2027 do minimum 2GWh lub nawet powyżej 4GWh, stosownie do dynamiki popytu. Przewidywane nakłady na rozwój zdolności produkcyjnych w pierwszym okresie mogą wynieść ok. 120 mln zł (capex + opex), które będą w większości ponoszone w roku 2023, na inwestycję w nowy zakład produkcyjny (GigafactoryX). Od 2024 roku przewidywany jest znaczący spadek nakładów w stosunku do przyrostu zdolności produkcyjnej. Oczekiwane przychody IMPACT w 2022 roku powinny przekroczyć poziom 250 mln zł, a w horyzoncie kolejnych 4-5 lat przewiduje się wzrost rocznych przychodów do min 1 mld zł. EBITDA w okresie od roku 2023 do roku 2024 będzie obciążona kosztami dynamicznej rozbudowy skali działalności, a od roku 2025 przewidywana marża EBITDA powinna wzrosnąć do ok. 10-12%.


Wraz z zawarciem Umowy nabycia Akcji IMPACT, FAMUR przystąpił do umowy inwestycyjnej i umowy akcjonariuszy (dalej „Umowa Inwestycyjna”), która określa głównie typowe zasady współpracy, wzajemne prawa i obowiązki oraz relacje między akcjonariuszami IMPACT, jak również dalszy rozwój działalności IMPACT.


Umowa Inwestycyjna przewiduje również program nabywania dodatkowych akcji IMPACT (dalej: „Program”), dedykowany osobom lub podmiotom kluczowym, przyczyniającym się do rozwoju IMPACT. Program polega na przyznaniu uprawniania do objęcia dodatkowych akcji po wartości nominalnej, po spełnieniu przez IMPACT określonych KPI dla Programu, przy czym łączna liczba nowych akcji nie przekroczy 10% obecnego kapitału zakładowego. Realizacja Programu nie będzie miała negatywnego wpływu na wysokość udziału FAMUR w spółce IMPACT, ponieważ FAMUR będzie uprawniony do objęcia dodatkowych akcji po cenie odpowiadającej wartości nominalnej, w celu utrzymania swojego udziału procentowego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-08 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2022-11-08 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki