REKLAMA

FAMUR S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 22.06.2021 r.

2021-06-22 17:51
publikacja
2021-06-22 17:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ FAMUR S.A. w dniu 22.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”), przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co
najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się dnia 22.06.2021r.

1/. TDJ EQUITY I sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadająca 271.853.785 akcji zwykłych na okaziciela, dających 271.853.785 głosów, co stanowiło 66,08 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 47,30% w ogólnej liczbie głosów;

2/. Fundusze zarządzane przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. („NN”) tj.: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny („DFE”), posiadające łącznie 61.769.000 akcji zwykłych na okaziciela, dających 61.769.000 głosów, co stanowiło 15,01% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 10,75% w ogólnej licznie głosów;

3/. AVIVA OTWARTY FUNDUSZ EMERYTALNY AVIVA SANTANDER z siedzibą w Warszawie, posiadający 55.513.000 akcji zwykłych na okaziciela dających 55.513.000 głosów, co stanowiło 13,49% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz 9,66% głosów w ogólnej liczbie głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-22 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-06-22 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży Krajowej Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki