REKLAMA

FAMUR S.A.: Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2020

2021-03-30 08:47
publikacja
2021-03-30 08:47
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-30
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Rekomendacja zatrzymania zysku za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd FAMUR S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 30 marca 2021 roku podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej oraz Walnego Zgromadzenia Spółki z wnioskiem o podjęcie przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały, aby zysk Spółki za rok 2020 w kwocie 169 544 171,88 zł został przeznaczony w całości na kapitał zapasowy Spółki.Zarząd Spółki rekomendując przeznaczenie zysku za 2020 rok w całości na kapitał zapasowy Spółki i w konsekwencji zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2020, zgodnie z Polityką Dywidendową Spółki wziął pod uwagę trudną sytuację ekonomiczną w polskim górnictwie węgla energetycznego, utrzymującą się niepewność na globalnych rynkach w wyniku kryzysu COVID-19, a także plany inwestycyjne Emitenta w rozwój nowego segmentu odnawialnych źródeł energii, jak i inne potencjalne projekty dywersyfikacyjne.Mając powyższe na względzie, Zarząd Spółki stoi na stanowisku, że uzasadnione i racjonalne jest zatrzymanie zysku Spółki za rok 2020 i zaniechanie wypłaty dywidendy za rok 2020, w celu zapewnienia odpowiedniej płynności Spółki w wymagającym okresie transformacji polskiego górnictwa oraz zapewnienia finansowania projektów dywersyfikacyjnych niezbędnych dla dalszego rozwoju Grupy FAMUR.Rekomendacja Zarządu w przedmiocie przeznaczenia w całości zysku za rok 2020 na kapitał zapasowy zostanie przedstawiona do oceny Rady Nadzorczej Spółki. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2020 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-30 Mirosław Bendzera Prezes Zarządu
2021-03-30 Beata Zawiszowska Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki