REKLAMA
PILNE

FAMUR S.A.: Dopuszczenie do obrotu obligacji serii C z dniem rejestracji tych obligacji przez KDPW

2021-10-26 15:46
publikacja
2021-10-26 15:46
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-26
Skrócona nazwa emitenta
FAMUR S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu obligacji serii C z dniem rejestracji tych obligacji przez KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r., nr 46/2021 z dnia 10 września 2021 r. oraz 50/2021 z dnia 12 października 2021 r. Zarząd FAMUR S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym powziął informację, że Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Uchwałą nr 1085/2021 z dnia 25 października 2021 roku, na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanowił wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst do 400.000 (czterysta tysięcy) obligacji na okaziciela serii C spółki FAMUR S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda - z dniem rejestracji tych obligacji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Szczegółowa podstawa prawna: §17 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-26 Dawid Gruszczyk Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży
2021-10-26 Tomasz Jakubowski Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych Underground
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki