REKLAMA

FABRYKA KONSTRUKCJI DREWNIANYC: Korekta raportu 22/2019 – Korekta raportu okresowego za II kwartał 2019 roku

2021-07-15 21:37
publikacja
2021-07-15 21:37
Zarząd Spółki Fabryka Konstrukcji Drewnianych S.A. (dalej: "Spółka"), w nawiązaniu do przekazanego raportem EBI nr 22/2019 w dniu 14.08.2019 r. raportu kwartalnego za II kw. 2019 r., niniejszym w załączeniu przekazuje korektę raportu za II kwartał 2019 roku w związku z korektą wyników finansowych. Zmienione zostały wyniki finansowe jednostkowe i skonsolidowane przedstawione w bilansie, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych i zestawieniu zmian w kapitale oraz opis w punkcie numer 9 „Komentarz zarządu na temat czynników i zdarzeń, które miały wpływ na osiągnięte w II kwartale 2019 r. wyniki finansowe”. Emitent uwzględnił w korekcie raportu za II kwartał 2019 r. uwagi biegłego rewidenta, który przeprowadza badanie za 2019r. Główną przyczyną zmian w prezentowanych danych finansowych było dokonanie odpisów
aktualizacyjnych.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku
NewConnect".
Załączniki
20210715_213720_0000135265_0000133455.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki