REKLAMA

EuroRating obniżył rating kredytowy Energi do BBB-, perspektywa stabilna

2018-07-18 12:04
publikacja
2018-07-18 12:04
EuroRating obniżył rating kredytowy Energi do BBB-, perspektywa stabilna
EuroRating obniżył rating kredytowy Energi do BBB-, perspektywa stabilna
fot. www.energa.pl / / materiały dla mediów

Agencja ratingowa EuroRating obniżyła rating kredytowy nadany spółce Energa z poziomu BBB do BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z negatywnej na stabilną, podała agencja.

"Głównym powodem obniżenia oceny ratingowej Energa S.A. jest podpisanie przez spółkę (wraz z innym państwowym koncernem energetycznym – Enea S.A.) kontraktu na budowę nowego bloku energetycznego w Elektrowni Ostrołęka. Podpisana umowa oznacza uruchomienie przez wykonawcę prac przygotowawczych i poniesienie przez zleceniodawców związanych z tym kosztów, których wartość szacowana jest na 240 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Według agencji EuroRating, podpisane zlecenie na realizację pierwszego etapu kontraktu potwierdza, że konsorcjum Energi i Enei nie zamierza rezygnować z kontrowersyjnego projektu inwestycji w nowy duży blok węglowy w Ostrołęce. Zgodnie z opublikowanymi informacjami kolejny, finalny etap kontraktu (polecenie rozpoczęcia prac – NTP) ma zostać zawarty w ciągu najbliższych miesięcy, jeszcze przed grudniową aukcją na wsparcie dla wytwórców energii w postaci długoterminowego kontraktu w ramach tzw. rynku mocy, podano również.

EuroRating podkreśla, że realizacja przez Energę inwestycji o łącznej wartości 6 mld zł (z czego gdański koncern ma pokryć połowę) będzie dla spółki oznaczać konieczność zaciągnięcia wysokich dodatkowych zobowiązań finansowych. Tymczasem Energa już w poprzednich latach systematycznie zwiększała zadłużenie i w ciągu ostatnich kilku kwartałów jej dług oprocentowany oscylował wokół najwyższych w historii spółki poziomów ok. 7,5-8 mld zł. W rezultacie jej obecną strukturę finansowania EuroRating ocenia już jako stosunkowo słabą, a kolejny duży wydatek (finansowany najprawdopodobniej w większości poprzez wzrost zadłużenia) wpłynie na jej dalsze pogorszenie.

"Agencja zwraca uwagę na fakt, że budowa nowego bloku energetycznego ma trwać aż pięć lat i przez tak długi czas Energa nie będzie uzyskiwała przychodów i przepływów operacyjnych z ponoszonych na ten cel nakładów inwestycyjnych. Oznacza to, że przynajmniej przez kilka lat dalszemu pogorszeniu ulegać będzie obrotowość aktywów spółki, a także że spadnie jej zdolność do generowania dodatnich wolnych przepływów pieniężnych, co w efekcie pogorszy profil kredytowy przedsiębiorstwa" - czytamy dalej.

EuroRating zaznacza, że planowane przez konsorcjum Energi i Enei podpisanie z wykonawcą finalnej umowy (NTP) przed rozstrzygnięciem grudniowego przetargu na długoterminowe wsparcie dla wytwórców energii w ramach rynku mocy wiąże się z istotnym ryzykiem konieczności realizacji projektu, który w horyzoncie długoterminowym może okazać się trwale nierentowny (w szczególności jeżeli utrzyma się wzrostowa tendencja cen uprawnień do emisji CO2 przy jednoczesnym dalszym spadku kosztów energii generowanej przez OZE). Może się zatem okazać, że obie spółki nie tylko będą musiały ponosić przez kilka lat wysokie nakłady na budowę nowej elektrowni, lecz również po jej uruchomieniu zmuszone będą do dopłacania do jej funkcjonowania.

W kontekście oceny oczekiwanej rentowności nowego projektu inwestycyjnego Energi agencja zauważa, że blok energetyczny w Ostrołęce budowany ma być daleko od miejsc wydobycia węgla, co wiązać się będzie z wysokimi kosztami transportu surowca. EuroRating zauważa także, że krajowe wydobycie węgla kamiennego charakteryzuje się długoterminową tendencją spadkową i już obecnie na krajowym rynku występują coraz większe niedobory tego surowca. Budowa przez państwowe koncerny nowego dużego bloku węglowego skutkować może zatem koniecznością dalszego wzrostu importu węgla (w tym głównie z Rosji). Realizacja tego projektu stoi zatem w sprzeczności z deklarowaną przez polski rząd koniecznością zwiększenia niezależności energetycznej kraju, podano także.

Do istotnych ryzyk związanych z rozpoczynaną budową nowego bloku węglowego w Ostrołęce EuroRating zalicza również prawdopodobne trudności z uzyskaniem finansowania dłużnego dla tego projektu. Coraz więcej międzynarodowych instytucji finansowych deklaruje bowiem rezygnację z kredytowania inwestycji związanych z wydobyciem lub spalaniem węgla. Obawy instytucji finansowych może budzić także wątpliwa rentowność tego projektu.

"Perspektywa nowego, niższego ratingu Energi określona została jako stabilna z uwagi na fakt, że EuroRating zakłada iż – nawet w przypadku jeżeli Energa i Enea nie zrezygnują ostatecznie z realizacji budowy bloku C w Elektrowni Ostrołęka – istnieje wysokie prawdopodobieństwo udostępnienia temu projektowi finansowania przez kontrolowane przez państwo banki lub udzielenia mu bezpośredniego wsparcia poprzez dokapitalizowanie spółki celowej przez agendy rządowe (chęć finansowania tej inwestycji deklarował już wstępnie Polski Fundusz Rozwoju)" - czytamy dalej.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany spółce rating w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie. EuroRating zaznacza jednak, że ewentualny brak realizacji scenariusza bazowego (zakładającego uzyskanie dla nowego bloku w Ostrołęce długoterminowego rządowego wsparcia w ramach rynku mocy oraz dofinansowania jego budowy przez państwowe instytucje) oznaczać może dalszą obniżkę ratingu kredytowego Energi.

Źródło:
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (1)

dodaj komentarz
jendreka
Ciekawy rating, obniżony ale stabilny. Czyli co? Nie masz pieniędzy ale się nie martw. A MOŻE, masz coraz mniej pieniędzy by spłacić długi ale my ci jeszcze pozyczymy więcej.

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki