REKLAMA

Erbud pokazał wyniki za III kwartał

2016-11-15 11:02
publikacja
2016-11-15 11:02

Grupa ERBUD, jedna z 5 największych grup budowlanych w Polsce, po trzech kwartałach 2016 r. zanotowała rekordowy backlog w wysokości ponad 2 miliardów złotych.

fot. / / Materiały dla mediów

Po pierwszych trzech kwartałach br. skonsolidowany zysk netto z działalność kontynuowanej wzrósł o 23% w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. i wyniósł 26,4 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) po III kwartałach 2016 r. wzrósł o ponad 10% i wyniósł 36,9 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy ERBUD ukształtowały się na poziomie 1.214 mln zł
i były niższe o 6% od osiągniętych przed rokiem, głównie w efekcie niższych przychodów
w segmencie inżynieryjno-drogowym.

Grupa poprawiła rentowność: marża brutto wzrosła o 0,45 p.p. do 2,7%, marża operacyjna EBIT o 0,46 p.p. do 3,0%, a marża netto o 0,52 p.p. do 2,2%.

*Skonsolidowane wyniki finansowe Grupy ERBUD
wg MSSF
(w mln zł)

I-III kw.2016

I-III kw. 2015

zmiana r/r

III kw. 2016

III kw. 2015

zmiana r/r

Przychody
ze sprzedaży

1.213,6

1.293,8

-6,2%

425,4

488,0

-12,82%

EBIT

36,9

33,4

+10,35%

8,8

16,4

-46,09%

Marża EBIT

3,04%

2,58%

0,46 p.p.

2,07%

3,35%

-1,28 p.p.

Zysk netto
z działalności kontynuowanej

26,4

21,5

22,75%

4,1

11,8

-65,45 %

Środki pieniężne
na koniec okresu

128,9

173,1

- 25,51%

13,7

-49,1

+127,84 %

*wybrane wyniki finansowe za I-III kwartały 2016 r są „oczyszczone” o udział spółki partnerskiej w przedsięwzięciu GWI.

Stabilne przychody Grupy ERBUD oraz rekordowy portfel zamówień wypracowany po trzech kwartałach 2016 r. to efekt silnej pozycji rynkowej w budownictwie kubaturowym zarówno w kraju jak i za granicą. Na koniec września 2016 r. Grupa ERBUD posiadała rekordowy portfel zamówień o wartości 2.020 mln zł, w tym 570 mln zł na rok 2016. Ponadto w okresie od 1 października do 14 listopada 2016 r. Grupa podpisała kolejnych 7 kontraktów, o łącznej wartości ponad 200 milionów złotych.

-Wypracowywane, jak dotąd w niełatwym przecież dla budownictwa 2016 r., solidne wyniki i portfel kontraktów do realizacji, są efektem bardzo dobrych relacji z inwestorami oraz konsekwencji w budowaniu własnej, silnej marki ERBUD. Możemy pochwalić się także podpisaniem nowych kontraktów w budownictwie przemysłowo-energetycznym o wartości ponad 100 mln zł. – mówi Dariusz Grzeszczak, Prezes i znaczący akcjonariusz ERBUD S.A. – Jeśli dodamy do tego rekordowy portfel zamówień w historii Grupy, gdzie warto podkreślić, że niektóre segmenty nie mogą pochwalić się takimi wynikami, nasz portfel  świadczy o naprawdę solidnej pozycji m.in. w segmencie kubaturowym, dlatego ze spokojem patrzymy na nadchodące lata - dodaje Dariusz Grzeszczak.

Spadek zysków w samym trzecim kwartale 2016 r. to efekt ogólnej koniunktury w segmentach inżynieryjno-drogowym i w budownictwie energetycznym. Segment energetyczny zmaga się z brakiem inwestycji publicznych jak również inwestycji prywatnych. Utrata rynku przez Erbud Industry Centrum to efekt rozpoczęcia procesu sprzedaży  polskich aktywów francuskiego koncernu EDF, i w związku z tym wstrzymania  wszystkich inwestycji oraz remontów.

W samym trzecim kwartale 2016 r. zysk w segmencie inżynieryjno-drogowym uległ zmniejszeniu r/r o 83% do kwoty 1 mln zł z 5,8 mln zł, z kolei zyski w budownictwie energetycznym spadły odpowiednio z 1,8 mln zł do 0,3 mln zł.

 - Nasz segment inżynieryjny odczuł decyzje dotyczące zmian prawnych w energetyce odnawialnej tj. farm wiatrowych. Z drugiej strony mocno weszliśmy w segment tradycyjnej energetyki, i w perspektywie kolejnych okresów to tam widzimy duży potencjał. Pracujemy również nad pozyskiwaniem kolejnych kontraktów na rynkach Europy Zachodniej – wyjaśnia Dariusz Grzeszczak.

Decyzją Zarządu ERBUD koncentruje się na podstawowej działalności Grupy, czyli szeroko rozumianych usługach budowalno-montażowych, wykonywanych zarówno w systemie generalnego wykonawstwa jak i podwykonawstwa. W wyniku starannie zaplanowanego procesu dezinwestycji w sektorze deweloperskim, w październiku br, ostatecznie zakończyła się sprzedaż deweloperskiej spółki Budlex S.A. Transakcja została również rozliczona finansowo.

ERBUD S.A. cały czas podtrzymuje swoją politykę dywidendową i dzieli się zyskami z akcjonariuszami. 2 czerwca br. spółka wypłaciła dywidendę w łącznej kwocie 15,37 mln zł, tj. 1,20 zł na akcję.

Grupa ma otwarte bankowo-ubezpieczeniowe wielocelowe linie gwarancyjne w wysokości 1 008 mln zł. Dodatkowo posiada także otwarte linie kredytowe w wysokości 150 mln zł oraz kredyty inwestycyjne w wysokości 13 mln zł. Na koniec września 2016 r. środki pieniężne wyniosły 128,9 mln zł, po raz kolejny pokazując stabilny poziom gotówki. 

Źródło:Informacja prasowa
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Budownictwo

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki