REKLAMA
PIT 2023

EUROTEL S.A.: wyniki finansowe

2023-11-20 18:54
publikacja
2023-11-20 18:54
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_IIIq_2023_(3).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 291 781 469 864 63 745 100 227
II. Zysk brutto 13 047 39 530 2 850 8 432
III. Zysk netto 10 327 31 832 2 256 6 790
IV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 32 950 46 919 7 199 10 008
V. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -701 13 428 -153 2 864
VI. . Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -52 806 -29 267 -11 536 -6 243
VII. Przepływy pieniężne netto, razem -20 557 31 080 -4 491 6 630
VIII. Aktywa, razem 174 438 222 601 37 630 45 711
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 101 479 127 605 21 891 26 203
X. Kapitał własny 72 959 94 996 15 739 19 507
XI. Kapitał akcyjny 750 750 162 154
XII. liczba akcji (w szt.) 3 748 255 3 748 255 3 748 255 3 748 255
XIII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 2 76 8,49 0,60 1,81
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,46 25,34 4,20 5,20


Wybrane dane finansowe ze Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego z
sytuacji na koniec poprzedniego roku obrotowego wykazano w Raporcie
kwaratalnym na str.3.Wybrane dane finansowe zawierajace podstawowe
pozycje Jednostkowego Sprawozdania finansowego wykazano w Raporcie
kwartalnym na str.12.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe IIIq 2023 (3).pdfSprawozdanie finansowe IIIq 2023 (3).pdf Skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2023 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-20 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2023-11-20 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki