REKLAMA
Złoty Bankier 2021

EUROTEL S.A.: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

2021-01-22 16:32
publikacja
2021-01-22 16:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021
Data sporządzenia: 2021-01-22
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.(Rozporządzenie) w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Eurotel S.A. ( Emitent, Spółka), przekazuje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2021:

Raporty roczne:
- Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020 – 30 marca (wtorek) 2021 roku;
- Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020 - 30 marca (wtorek) 2021 roku;

Skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe:
- za I kwartał roku 2021 - 17 maja (poniedziałek) 2021 roku ;
- za III kwartał roku 2021 - 15 listopada (poniedziałek) 2021 roku;

Skonsolidowany raport za I półrocze 2021 roku zawierający skrócone jednostkowe informacje finansowe na podstawie, w zakresie i zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia:
- 09 września (czwartek) 2021 roku.

Ponadto Emitent informuje, że zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II oraz IV kwartał roku obrotowego 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-01-22 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-01-22 Krzysztof Stepokura Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Jak odzyskać pieniądze. Sposoby na dłużników.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki