REKLAMA

EUROTEL S.A.: Przedłużenie finansowania - aneksy do Umów o Multilinie

2021-09-01 16:12
publikacja
2021-09-01 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-01
Skrócona nazwa emitenta
EUROTEL S.A.
Temat
Przedłużenie finansowania - aneksy do Umów o Multilinie
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eurotel S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 4 do Umowy o Multilinię nr K00312/2017 z dnia 19 września 2017 roku (Umowa 1) pomiędzy Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank) a Spółką oraz Viamind Sp. z o.o. (spółką zależną od Emitenta) z siedzibą w Warszawie (dalej: Kredytobiorcy).

W ramach ww. Umowy 1 Bank udostępnił Kredytobiorcom finansowanie w łącznej kwocie do wysokości limitu 8.000.000 zł, w tym dla kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 3.000.000 zł. Aneksem nr 4 wydłużono okres dostępności finansowania do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Pozostałe warunki Umowy 1 pozostały bez zmian.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał podpisany przez wszystkie strony Aneks nr 6 do umowy do Umowy o Multilinie nr LW\16000044 z dnia 21 listopada 2016 roku (Umowa 2) pomiędzy Santander Bank Polska S.A. (dalej: Bank), a Soon Energy Poland Spółką z o. o. (spółką stowarzyszoną Emitenta) z siedzibą w Warszawie (dalej: Kredytobiorca).

W ramach Umowy 2 Bank udostępnił Kredytobiorcy finansowanie w kwocie 7.500.000 zł. Aneksem nr 6 wydłużono okres jego dostępności do dnia 31 sierpnia 2022 roku. Zmianie uległa również wysokość opłat pobieranych przez Bank za bieżący okres finansowania wynikająca ze zmiany marży Banku.

Dodatkowym zabezpieczeniem umowy jest obowiązek informowania Banku o zakładaniu rachunków bankowych oraz o zaciąganiu bilansowych i pozabilansowych zobowiązań finansowych (rozumianych jako kredyty, pożyczki, emisje papierów dłużnych, umowy leasingu, umowy przelewu wierzytelności, w tym faktoringu, zlecone gwarancje, przyjęte poręczenia lub inne umowy o podobnym charakterze), gdy pojedyncze zobowiązanie Klienta przekracza kwotę stanowiącą równowartość 1.000.000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że Bank wyraża zgodę na zaciąganie pożyczek od Przystępującego do długu.

Pozostałe warunki Umowy 2 pozostały bez zmian.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-01 Tomasz Basiński Wiceprezes Zarządu
2021-09-01 Beata Milczewska Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Najlepsze konta osobiste dla młodych – październik 2021 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki