ES-SYSTEM S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.

2019-11-14 15:09
publikacja
2019-11-14 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_RB_nr_16_2019_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_ES_SYSTEM_SA_2019_14.11.19.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-14
Skrócona nazwa emitenta
ES-SYSTEM S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ES-SYSTEM S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ES-SYSTEM S.A. („Spółka”) informuje, że dnia 14 listopada otrzymał od Akcjonariusza Spółki, Augusta Investment sp. z o.o. („Akcjonariusz”), posiadającego akcje stanowiące 29,45% kapitału zakładowego oraz ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („Wniosek”).
Zarząd ES-SYSTEM S.A. działając na podstawie Wniosku, art. 400 §1 i 2, art. 401 §1, art. 4021 § 1 i 2 oraz art. 4022 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się
11 grudnia 2019 r. (w środę) o godz. 13.00, w Krakowie, w siedzibie spółki ES-SYSTEM S.A., przy
ul. Przemysłowej 2.

Treść ogłoszenia w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt. 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do RB nr 16_2019_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_ES_SYSTEM SA_2019_14.11.19.pdfZałącznik do RB nr 16_2019_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_ES_SYSTEM SA_2019_14.11.19.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ES-SYSTEM S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Waldemar Pilch Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki