REKLAMA

ES-SYSTEM: ES-System Spółka Akcyjna Raport dotyczący incydentalnego naruszenia Dobrych Praktyk

2020-01-31 13:04
publikacja
2020-01-31 13:04
Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ES-System Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"
Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Zasada została naruszona incydentalnie.
Komentarz spółki dotyczący incydentalnego naruszenia powyższej zasady:  Działając na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Zarząd ES-SYSTEM S.A. (Spółka) informuje o incydentalnym niezastosowaniu zasady I.Z.1.20, Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, która stanowi, iż Spółka zamieszcza na korporacyjnej stronie internetowej zapis z przebiegu obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video. Incydentalne naruszenie powyższej zasady nastąpiło w związku z przeprowadzeniem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 31 stycznia 2020 r. w siedzibie pełnomocnika jedynego akcjonariusza Spółki tj. Glamox AS, bez formalnego zwołania, stosownie do przepisu art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym.


Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki