REKLAMA

EO NETWORKS: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia eo Networks S.A. na dzień 13 lipca 2020 roku

2020-06-08 14:52
publikacja
2020-06-08 14:52
Zarząd eo Networks S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78, 03-301 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000332547 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie eo Networks S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się dnia 13 lipca 2020 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 78.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki
20200608_145217_0000127026_0000121493.pdf
20200608_145217_0000127026_0000121494.pdf
20200608_145217_0000127026_0000121495.pdf
20200608_145217_0000127026_0000121496.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki