REKLAMA

EMMERSON REALTY S.A.: Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej

2020-06-24 16:15
publikacja
2020-06-24 16:15
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
EMMERSON REALTY S.A.
Temat
Wpływ skutków epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na działalność Grupy Kapitałowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Emmerson Realty S.A. („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację dotyczącą wpływu epidemii koronawirusa na działalność Emitenta oraz jego Grupy Kapitałowej ("Grupa”).

Emitent informuje, że od początków rozprzestrzeniania się wirusa starał się podejmować działania umożliwiające prowadzenie działalności operacyjnej i świadczenie usług pośrednictwa pomimo bardzo niekorzystnych warunków, przy zapewnieniu bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom.

Według wiedzy Emitenta na dzień publikacji niniejszego raportu, skutki epidemii koronawirusa będą miały istotny negatywny wpływ na przyszłe wyniki i działalność Grupy, w szczególności w segmencie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

Zarząd przewiduje, że w związku z wynikami w II kwartale 2020 roku spadek sprzedaży Emitenta w I półroczu 2020 r. wyniesie ponad 50 % w stosunku do wartości sprzedaży w I półroczu 2019 r.

Biorąc pod uwagę uzależnienie od czynników zewnętrznych, przede wszystkim od dynamiki rozprzestrzeniania się wirusa, ale także zmian legislacyjnych i możliwości pojawienia się kolejnych obostrzeń, nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie ich wpływu na działalność i wyniki finansowe Grupy w całym 2020 roku. Zaktualizowany wpływ skutków COVID-19 na działalność Grupy prezentowany będzie w śródrocznych raportach okresowych. W opinii Zarządu, ewentualna poprawa sytuacji epidemicznej jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do zniwelowania negatywnych skutków spadku sprzedaży w perspektywie całego roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 Marek Krajewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki