REKLAMA

ELZAB: Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej

2021-04-22 17:09
publikacja
2021-04-22 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-22
Skrócona nazwa emitenta
ELZAB
Temat
Zawarcie Aneksu do umowy faktoringowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 22.04.2021 r., Spółka otrzymała od ING Commercial Finance Polska S.A. podpisany przez obie strony Aneks nr 9 do umowy z dnia 16.03.2018 r., o świadczenie usług faktoringu, w ramach której faktor nabywa, ewidencjonuje, inkasuje i rozlicza wierzytelności dotyczące sprzedaży towarów i usług przysługujących ZUK ELZAB S.A.
Na podstawie zawartego Aneksu nastąpiło podwyższenie limitu zaangażowania z kwoty 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100) do kwoty 17 mln zł (słownie: siedemnaście milionów złotych, 00/100) na okres od daty podpisania aneksu do 30.09.2021 r.
Od 01.10.2021 r. limit zaangażowania będzie wynosił 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych, 00/100).

W pozostałym zakresie warunki umowy o świadczenie usług faktoringu nie uległy zmianie. Warunki finansowe umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-22 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-04-22 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki