REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Złożenie przez spółki zależne od Emitenta informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding S.A. w drodze przymusowego wykupu

2020-11-30 20:36
publikacja
2020-11-30 20:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 90 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-30
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Złożenie przez spółki zależne od Emitenta informacji o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding S.A. w drodze przymusowego wykupu
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka” lub „Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2020 roku spółki zależne od Emitenta, tj. Terra Recycling sp. z o.o. oraz Tesla Recycling sp. z o.o., a także pozostałe podmioty będące stronami Porozumienia Akcjonariuszy, o którym Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 61/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 roku, złożyły do Komisji Nadzoru Finansowego Informację („Informacja”) o zamiarze nabycia akcji spółki Elemental Holding S.A. w drodze przymusowego wykupu ("Przymusowy wykup") wraz z informacją na temat przymusowego wykupu.
Zgodnie z treścią ww. Informacji, akcjonariuszami żądającymi przymusowego wykupu są:
a) Terra Recycling spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
b) Tesla Recycling spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim,
c) EFF B.V. z siedzibą w Maastricht,
d) JJR Invest spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
e) Maciej Rogaliński oraz
f) Delpia Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
Przymusowy wykup dotyczy 7.452.343 akcji Spółki, stanowiących 4,37% kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 7.452.343 głosów na walnych zgromadzeniach Spółki, co stanowi 4,37% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Cena akcji w ramach Przymusowego wykupu wyniesie 2,42 zł. Zgodnie z ww. Informacją, Przymusowy wykup rozpocznie się w dniu 18 grudnia 2020 roku, a zakończy w dniu 23 grudnia 2020 roku (dzień wykupu). Podmiotami nabywającymi akcje w ramach Przymusowego wykupu będą EFF B.V. oraz Terra Recycling sp. z o.o. z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji nabyta przez Terra Recycling sp. z o.o. będzie wynosiła 4.754.301.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-30 Anna Kostro Członek Zarządu
2020-11-30 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki