ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika oraz nabycia udziałów spółki

2019-07-16 20:38
publikacja
2019-07-16 20:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2019
Data sporządzenia: 2019-07-16
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie przez spółkę zależną Emitenta umowy przeniesienia ogółu praw i obowiązków wspólnika
oraz nabycia udziałów spółki
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Elemental Holding SA z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent" ) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2019 r. podmiot zależny Emitenta – Elemental Group sp. z o.o. - podpisał umowę przeniesienia ogółu praw i obowiązków komandytariusza w Platinium M.M. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej „Spółka”) oraz umowę nabycia udziałów w Platinium M.M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będącej komplementariuszem Spółki, z podmiotem trzecim.

W efekcie powyższej transakcji Elemental Group sp. z o.o. będzie posiadała 100% udziałów w kapitale zakładowym w spółce Platinium M.M. spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, oraz po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy zmian umowy Spółki będzie posiadała 99,9% udziałów w zysku w Platinium M.M. sp. z o.o. sp.k. jako jedyny komandytariusz Spółki, a pozostałe 0,1% będzie posiadła pośrednio poprzez całkowita kontrolę nad Platinium M.M. sp. z o.o. – będącej komplementariuszem Platinium M.M. sp. z o.o. sp.k..

Przedmiotowa transakcja zapewni Emitentowi pośrednią pełną kontrolę nad spółką operacyjną Platinium M.M. sp. z o.o. sp.k..

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-07-16 Paweł Jarski Prezes Zarządu
2019-07-16 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki