REKLAMA

ELEMENTAL HOLDING S.A.: Zawarcie porozumienia akcjonariuszy

2020-08-26 19:32
publikacja
2020-08-26 19:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 61 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-26
Skrócona nazwa emitenta
ELEMENTAL HOLDING S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd ELEMENTAL HOLDING S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej jako: „Spółka”), w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 56/2020 z dnia 5 sierpnia 2020, niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 sierpnia 2020 roku, spółki zależne od Emitenta, tj. Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim oraz Tesla Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim zawarły z: EFF B.V. z siedzibą w Maastricht, JJR Invest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Maciejem Rogalińskim oraz Delpia Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie porozumienie akcjonariuszy (dalej jako „Porozumienie”), o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej jako „Ustawa”).
Łącznie w Porozumieniu uczestniczą akcjonariusze posiadający 155 108 168 akcji stanowiących 90,99% kapitału zakładowego i uprawniających do 155 108 168 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 90,99% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach.
Przedmiotem Porozumienia jest w szczególności:
1) oddanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosu „ZA” podjęciem uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki,
2) ogłoszenie wspólnego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy,
3) oddanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki głosu „ZA” wycofaniem akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym,
4) ogłoszenie i przeprowadzenie wspólnego wykupu przymusowego akcji Spółki należących do pozostałych akcjonariuszy (w przypadku braku nabycia 100% akcji Spółki w drodze wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji).
Zgodnie z postanowieniami Porozumienia wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy zostanie ogłoszone do dnia 15 września 2020 roku, a podmiotami nabywającymi akcje w wezwaniu będą EFF B.V. oraz Terra Recycling spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-26 Michał Zygmunt Wiceprezes Zarządu
2020-08-26 Anna Kostro Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki