REKLAMA

ELEKTROTIM S.A.: Informacja o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. w związku z połączeniem PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A.

2023-01-09 13:41
publikacja
2023-01-09 13:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-09
Skrócona nazwa emitenta
ELEKTROTIM S.A.
Temat
Informacja o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów w ELEKTROTIM S.A. w związku z połączeniem PTE Allianz Polska S.A. z Aviva PTE Aviva Santander S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Spółka ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 09.01.2023 r. została powiadomiona przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: PTE Allianz Polska S.A.) zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz OFE), zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym (dalej: Allianz DFE), że w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022 r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej: Drugi Allianz OFE), udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki ELEKTROTIM S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 5%.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem - przed połączeniem łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 0 akcji, stanowiące 0,00% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 0 głosów z akcji stanowiących 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.
Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 979.236 akcji, stanowiących 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co dawało prawo do wykonywania 979.236 głosów z akcji stanowiących 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem - po połączeniu łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE osiągnął poziom 979.236 akcji, stanowiących 9,81% udziału w kapitale zakładowym Spółki, co daje prawo do wykonywania 979.236 głosów z akcji stanowiących 9,81% udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki.

Jednocześnie wg zawiadomienia Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE poinformowało Spółkę, że:
1. nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki;
2. nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
3. nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-09 Artur Więznowski Prezes Zarządu
2023-01-09 Dariusz Kozikowski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki