5,6000 zł
7,90% 0,4100 zł
Eko Export SA (EEX)

Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółki zależnej Eko Sphere KZ.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 50 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Zwiększenie zaangażowania Emitenta w kapitale zakładowym w spółki zależnej Eko Sphere KZ.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Eko Export S.A. z siedzibą w Bielsko-Białej (dalej również Emitent, Spółka, Nabywca), informuje, iż w dniu 29 listopad 2019 r. Zgromadzenie Wspólników spółki Eko Sphere KZ z siedzibą w Nur-Sułatnie (dawniej Astana) - spółki zależnej Eko Export S.A., wyraziło zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o wartość 18 023 KZT (osiemnaście tysięcy dwadzieścia trzy tenge), co stanowi równowartość 182,61 PLN (sto osiemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt jeden groszy). Udziały te stanowią 10,12 % podniesionego kapitału zakładowego spółki zależnej. Cena nabycia udziałów wynosi 382.500.000 KZT (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy tenge), co stanowi równowartość 3 875 490 PLN (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć złotych czterysta dziewięćdziesiąt złotych). Dodatkowy wkład na majątek Spółki, który powstanie wskutek powstania nadwyżki wynikającej z różnicy między wartością zapłaty łącznej (382.500.000 KZT) a wartością wkładu na kapitał zakładowy Spółki (18.023 KZT), zostanie przeznaczony na nowo utworzony fundusz zapasowy w wysokości 382 481 977 KZT (trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt siedem tenge), co stanowi równowartość 3 875 307,39 PLN (trzy miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta siedem złotych trzydzieści dziewięć groszy). Przed transakcją nabycia udziałów Emitent posiadał w kapitale zakładowym spółki Eko Sphere KZ, udziały dające prawo do 51% głosów na jej Zgromadzeniu Wspólników. Po transakcji spółka Eko Export S.A. stanie się właścicielem udziałów reprezentujących łącznie 55,96 % kapitału zakładowego spółki Eko Sphere KZ.
Nowa emisja będzie w całości objęta przez Eko Export S.A. Finansowanie nabycia udziałów nastąpi ze środków własnych Emitenta.
Poprzez nabycie nowych udziałów Emitent nabywa wszelkie przynależne do nich prawa głosu na Zgromadzeniu Wspólników oraz prawa do dywidendy, a także inne prawa korporacyjne i majątkowe związane z własnością tych udziałów.
Emitent uznaje, że nabycie udziałów w Spółce zależnej jest istotne z punktu widzenia perspektywy rynku, na którym działa spółka zależna. Eko Sphere KZ prowadzi działalność na rynku mikrosfer, ze szczególnym naciskiem na pozyskiwanie i suszenie mikrosfery z terenu Kazachstanu; Spółka ta jest głównym dostawcą mikrosfery do Emitenta. Dzięki nowoczesnemu zakładowi produkcyjnemu Eko Sphere KZ zapewnia duże ilości wysokiej jakości materiału. Zwiększenie zaangażowania kapitałowego Emitenta w Eko Sphere KZ, podyktowane jest planowanym rozwojem spółki zależnej oraz zwiększeniem zakresu jej działalności, co powinno pozytywnie przełożyć się na osiągane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Eko Export. Ponadto podwyższenie kapitału pozwala na poprawę możliwości pozyskania finansowania przez Eko Sphere KZ. Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej, znacząco poprawi pozycję korporacyjną Eko Export S.A. wobec pozostałych wspólników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.