REKLAMA

EDISON: Zawarcie umów objęcia warrantów subskrypcyjnych.

2018-04-24 11:20
publikacja
2018-04-24 11:20
Zarząd spółki Edison S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej "Spółka", „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu wczorajszym tj. 23 kwietnia 2018 roku Spółka zawarła umowę objęcia 2.951.567 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 2.951.567 akcji zwykłych na okaziciela serii Ł Spółki. Emisja Warrantów nastąpiła na podstawie uchwały nr 16/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii Ł, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia jednej akcji na okaziciela serii Ł Spółki po cenie emisyjnej 1,00 zł każda. Wszystkie Warranty zostały objęte nieodpłatnie przez inwestora wybranego przez Zarząd Spółki. Zdaniem Zarządu Emitenta inwestor ma strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju Spółki. Termin wykonania praw do objęcia akcji serii Ł wynikający z Warrantów upływa w dniu 31 grudnia 2025 roku. O realizacji praw wynikających z Warrantów Zarząd Spółki poinformuje niezwłocznie w stosownych raportach bieżących.
Podstawa prawna: par. 3 ust. 1 pkt 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki