REKLAMA
WAŻNE

ED INVEST S.A.: wyniki finansowe

2021-11-26 00:45
publikacja
2021-11-26 00:45
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_SF_30.09.2021_24.11.2021_T.T.T.T.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
ED_invest_S.A._2021_PSF_MSSF_skrocone_PL-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 36732 71092 8058 16005
II. Koszty sprzedaży produktów i usług 25061 55285 5498 12446
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6572 10984 1442 2473
IV. Zysk (strata) brutto 6006 10552 1318 2375
V. Zysk (strata0 netto 5311 7899 1165 1778
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10307 9423 2261 2121
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 72 -2 16
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -4560 -3997 -1000 -900
IX. Przepływy pieniężne netto 5470 5498 1259 1238
X. Aktywa razem (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 79836 85058 17232 18432
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 13190 17370 2847 3764
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6176 9409 1333 2039
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 60471 58279 13051 12629
XIV. Kapitał akcyjny (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 619 619 134 134
XV. Średnia ważona liczba akcji 9909350 9909350 9909350 9909350
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR) 0,54 0,80 0,12 0,18
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (wPLN/EUR) 0,54 0,80 0,12 0,18
XVIII. Średnia ważona ilość akcji (na koniec bieżącego kwartałi i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9909350 9909350 9909350 9909350
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (wPLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,10 5,88 1,32 1,27
XX. Rozwodniona wartość ksiegowa na jedną akcję (wPLN/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,10 5,88 1,32 1,27
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone SF 30.09.2021_24.11.2021_T.T.T.T.pdfŚródroczne skrócone SF 30.09.2021_24.11.2021_T.T.T.T.pdf Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021
ED invest S.A. 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdfED invest S.A. 2021 PSF MSSF skrócone PL-sig.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2021 do 30.09.2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-26 Zofia Egierska Prezes Zarządu
2021-11-26 Jerzy Dyrcz Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Kupuj taniej wszystko, czego potrzebujesz z pożyczką bez prowizji. RRSO 12,08%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki