REKLAMA

ECA: Korekta załącznika do raportu bieżącego EBI nr 11/2021 UHY ECA S.A.

2021-06-11 15:05
publikacja
2021-06-11 15:05
Zarząd UHY ECA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załączniku do raportu bieżącego EBI nr 11/2021 Spółki z dnia 8 czerwca 2021 r., zawierającym treść projektów uchwał mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 29 czerwca 2021 roku („Załącznik”) w ten sposób, że w projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad („Projekt Uchwały”) zamieszcza zmieniony porządek obrad, ogłoszony przez Zarząd Spółki w raporcie bieżącym EBI nr 11/2021 z dnia 8 czerwca 2021 r., tj. w § 1 Projektu Uchwały po punkcie 14 dodaje punkty 15-18 w poniższym brzmieniu:

„15. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej i powołania nowych członków Rady Nadzorczej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę aktywów o znacznej wartości.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18.Podjęcie uchwały w sprawie zaprzestania stosowania Międzynarodowych Standardów Rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki.”,

a punkt 15 w § 1 Projektu Uchwały oznacza jako punkt 19.

Sprostowany Załącznik zostaje załączony do niniejszego raportu.
Treść raportu bieżącego EBI nr 11/2021 Spółki oraz pozostałych załączników pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20210611_150501_0000134433_0000132501.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki