REKLAMA
BELKA ZA 2022 ROK

EBITDA Eurocashu w II kwartale wyniosła 210,5 mln zł

2020-08-25 06:32
publikacja
2020-08-25 06:32

Zysk EBITDA grupy Eurocash w drugim kwartale 2020 roku wyniósł 210,5 mln zł wobec 216,2 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie półrocznym. Konsensus PAP Biznes zakładał 196,1 mln zł zysku EBITDA.

EBITDA Eurocashu w II kwartale wyniosła 210,5 mln zł
EBITDA Eurocashu w II kwartale wyniosła 210,5 mln zł
/ Materiały dla mediów

Zysk netto jednostki dominującej wyniósł 41,1 mln zł wobec 19,5 mln zł zysku oczekiwanego przez rynek i wobec 47,4 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk netto wyniósł 41,8 mln zł wobec 46,9 mln zł zysku w II kwartale 2019 r.

Skonsolidowana sprzedaż grupy w II kwartale 2020 r. spadła o 3,8 proc. rdr do 6.196,3 mln zł. Konsensus wynosił 6.257,1 mln zł.

Marża brutto na sprzedaży wyniosła 13,6 proc. i wzrosła o 0,49 p.p. rdr.

Poniżej przedstawiamy wyniki Eurocashu w drugim kwartale 2020 r. i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz do poprzednich wyników.

Dane w mln zł.

2Q2020 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2020 rdr
Przychody 6196,3 6257,1 -1,0% -3,8% 4,7% 12115,4 1,6%
EBITDA 210,5 196,1 7,4% -2,6% 66,9% 336,6 -0,3%
EBIT 72,2 58,8 22,8% -11,3% - 61,8 -13,9%
zysk netto j.d. 41,1 19,5 110,9% -13,2% - -19,5 -
marża EBITDA 3,4% 3,1% 0,28 0,04 1,27 2,78% -0,05
marża EBIT 1,2% 0,9% 0,23 -0,10 1,34 0,51% -0,09
marża netto 0,7% 0,3% 0,36 -0,07 1,69 -0,16% -0,22

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Eurocash za II kwartał 2020 r. w podziale na segmenty:

II kw. '20 (mln zł) Hurt Detal Projekty Inne Razem
Przychody ze sprzedaży 4 657,13 1 476,95 44,47 0 6 178,55
EBIT 108,01 16,05 14,7 -37,17 72,18
Marża EBIT % 2,32% 1,09% -33,06% 0,00% 1,17%
EBITDA 168,81 81,68 -7,19 -32,83 210,46
Marża EBITDA % 3,62% 5,53% -16,17% 0,00% 3,41%

Przychody grupy Eurocash w pierwszym półroczu 2020 r. wyniosły 12,1 mld zł i były o 2 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2019 r. EBITDA wyniosła 336,6 mln zł wobec 337,5 mln zł rok wcześniej. Grupa Eurocash szacuje, że dodatkowe koszty związane z pandemią COVID-19 obciążyły jej wyniki o około 17 mln zł.

Strata netto Grupy Eurocash za pierwsze półrocze 2020 r. wyniosła 20,2 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku netto rok wcześniej. Stata netto jednostki dominującej wyniosła 19,5 mln zł. Jak podała spółka, znaczący wpływ na wynik netto miały różnice kursowe wynikające z przeszacowania kontraktów leasingowych zgodnie ze standardem MSSF16.

Sprzedaż segmentu hurtowego grupy w pierwszej połowie 2020 r. nieznacznie przekroczyła 9,0 mld zł i była o 0,3 proc. wyższa rdr. EBITDA tego segmentu wyniosła 277 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez grupę w segmencie detalicznym sięgnęła 2,96 mld zł i była o 5 proc. wyższa niż w pierwszej połowie ubiegłego roku. EBITDA segmentu wyniosła 142 mln zł, co oznacza wzrost o 3 proc. rdr.

Sprzedaż segmentu Projekty, w ramach którego Eurocash rozwija nowe formaty detaliczne, w pierwszym półroczu 2020 r. wzrosła ponad dwukrotnie, do ok. 84 mln zł. Strata EBITDA wyniosła 21 mln zł wobec 20 mln zł straty rok wcześniej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w pierwszej połowie tego roku sięgnęły 221 mln zł, a łączne przepływy pieniężne wyniosły 56 mln zł.(PAP Biznes)

pel/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki