REKLAMA
ZAGŁOSUJ

EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem

2020-03-16 22:04
publikacja
2020-03-16 22:04
EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem
EBI uruchomi do 40 mld euro na walkę z kryzysem wywołanym koronawirusem
fot. Eric Vidal / / Reuters

Grupa EBI zapowiada szybkie uruchomienie do 40 mld euro środków na walkę z kryzysem wywołanym przez koronawirusa i wzywa państwa członkowskie do ustanowienia kolejnej gwarancji na wsparcie dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji udzielanej przez grupę EBI i krajowe banki promocyjne - poinformował EBI w komunikacie.

Grupa Europejskiego Banku Inwestycyjnego zaproponowała w poniedziałek środki, które mogą być podjęte we współpracy z Komisją Europejską i partnerami krajowymi w celu wsparcia przedsiębiorstw europejskich, wydatków na ochronę zdrowia oraz gospodarki UE jako całości.

Grupa EBI oferuje wsparcie europejskim przedsiębiorstwom, w tym finansowanie do wysokości 40 mld euro, które może zostać uruchomione w krótkim czasie przy wsparciu w postaci gwarancji Grupy Europejskiego Banku Inwestycyjnego i środków z budżetu Unii Europejskiej, Dla sektora opieki zdrowotnej będą dostępne dodatkowe środki na infrastrukturę pomocy nadzwyczajnej oraz na opracowanie leków i szczepionek.

"Koronawirus obecnie uderza bezpośrednio i ostro przede wszystkim w małe i średnie przedsiębiorstwa w Europie i Polsce. Z tego powodu, w ramach szerszej reakcji Europy, Europejski Bank Inwestycyjny postanowił dziś wprowadzić zestaw środków mających przede wszystkim pomóc MŚP poradzić sobie z tym nieoczekiwanym szokiem i z ewentualnymi problemami z płynnością i kapitałem obrotowym w perspektywie krótko i średnioterminowej" - powiedziała wiceprezes EBI Teresa Czerwińska, nadzorująca działalność w Polsce,

"Niezbędne jest utrzymanie zdrowych firm przy życiu i wspomaganie ich w dalszym wytwarzaniu towarów i usług, zatrudnianiu pracowników i płaceniu dostawcom. EBI ma długą tradycję pomagania MŚP. W 2019 r. bank unijny przeznaczył ponad 25 mld euro na MŚP na całym świecie, a w Polsce przeznaczył około 2 mld euro na polskie MŚP i spółki o średniej kapitalizacji, z ogólnej kwoty 5,4 mld euro na ogólne finansowanie polskiej gospodarki. Teraz wykorzystujemy tę wiedzę, intensyfikując nasze wysiłki na rzecz wspierania firm w tym niezwykle trudnym momencie, we współpracy ze wszystkimi naszymi lokalnymi partnerami" - dodała.

Proponowany pakiet finansowy obejmuje dedykowane systemy gwarancji dla banków oparte na istniejących programach do natychmiastowego wdrożenia, uruchamiające do 20 mld euro finansowania, dedykowane linie płynności dla banków w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia kapitału obrotowego dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, w wysokości 10 mld euro oraz dedykowane programy zakupów papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami (ABS), aby umożliwić bankom prywatnym przeniesienie ryzyka związanego z portfelami kredytów dla MŚP, mobilizując około 10 mld euro wsparcia.

Ponadto prezes EBI Werner Hoyer wezwał państwa członkowskie do ustanowienia znaczącej i skalowalnej dodatkowej gwarancji dla EBI i krajowych banków promocyjnych, aby zapewnić otwarty dostęp do finansowania dla MŚP i spółek o średniej kapitalizacji. Gwarancja zapewniłaby paneuropejskie rozwiązanie o wiarygodnej wielkości i nadające się do natychmiastowego zastosowania.

"Pomogłoby to uspokoić rynki i obywateli w czasach bezprecedensowej niepewności" - powiedział prezydent Hoyer.

pr/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Koronawirus a gospodarka

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki