WAŻNE

E-MUZYKA S.A.: Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji

2019-10-23 19:02
publikacja
2019-10-23 19:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-23
Skrócona nazwa emitenta
E-MUZYKA S.A.
Temat
Informacja o nabyciu znacznego pakietu akcji
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd e-Muzyka S.A. informuję, że otrzymał w dniu 23 października 2019 roku od Pana Piotra Czernek informację datowaną na ten sam dzień o następującej treści: "Na podstawie art.69 ust.1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku ( Dz. U. nr 148 poz. 1539, z późn. zm.) zawiadamiam o przekroczeniu progu 5% w wyniku transakcji z dnia 11 października 2019, kiedy to nabyłem 1 000 akcji Spółki za średnią cenę 2 złote 16 gr za akcję.
Stan posiadania akcji przed transakcją: 374.962 akcji, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki przed transakcją: 4,988%, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 374.962 głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przed transakcją: 4,988%.
Stan posiadania akcji po transakcji: 375.962 akcji, procentowy udział w kapitale zakładowym Spółki po transakcji: 5,002%, liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 375.962 głosów, procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki po transakcji: 5,002%"

W przekazanej informacji Pan Piotr Czernek wskazał, iż „Zamierzam zwiększać lub zmniejszać ilość posiadanych akcji spółki w zależności od ewolucji wyników finansowych spółki oraz jej ceny na giełdzie.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-23 Adrian Ciepichał Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki