Działalność detektywistyczna - zniuansowany i zyskowny biznes

Usługi detektywistyczne świadczyć można tylko po otrzymaniu koncesji i wpisu do Rejestru Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nakłady inwestycyjne są niewielkie, zyski mogą być duże.

Dochody zależą od wyrobionej renomy firmy. Im działalność jest skuteczniejsza, tym więcej zleceń i większe zyski.

Usługi detektywistyczne polegają na pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu zleceniodawcy informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach. Realizacja usług odbywa się na podstawie umowy pisemnej zawartej ze zleceniodawcą. Usługi można realizować w zakresie niezastrzeżonym dla organów ścigania lub instytucji publicznych, np. policji, straży miejskiej, prokuratury czy sądów.Detektyw podczas świadczenia usług nie może stosować podsłuchu, ani innych środków technicznych oraz metod i czynności rozpoznawczych zastrzeżonych dla policji lub straży miejskiej. Nie może stosować środków przymusu fizycznego, poza wyjątkami, jak np. zagrożenie życia.

Nakłady niewielkie


Nakłady inwestycyjne na założenie firmy detektywistycznej są stosunkowo małe. Należy posiadać niewielki lokal o powierzchni około 40 lub 50 mkw. Czynsz za taki lokal wynosi w mieście wojewódzkim w granicach 3 tys. zł. Trzeba zakupić wysokiej klasy sprzęt komputerowy z podstawowym, używanym powszechnie oprogramowaniem, np. Word 2007. Nie ma specjalnego oprogramowania dla tego typu firm. Zakup dwóch komputerów i podstawowego sprzętu biurowego (drukarka, xero) to koszt łączny około 6 tys. zł. Dodatkowo, potrzebny jest jeszcze dobrej klasy aparat fotograficzny - koszt około 2 tys. zł.

W tego typu działalności niezbędny jest samochód. W firmie liczącej 5 pracowników na wyposażeniu powinno być przynajmniej dwa samochody osobowe. To koszt około 80 tys. zł. Powinny być one sprawne i w miarę szybkie. Można wyleasingować pojazdy, wówczas comiesięczny czynsz leasingowy wynoszący około 2 tys. zł można wliczyć w koszty pozyskiwania przychodu jako ulga podatkowa.

Najważniejszym ogniwem w tym biznesie są kompetentni i sprawni pracownicy. Wydatki łączne na pensję 5 pracowników kształtują się w granicach 20 tys. zł. Praca jest żmudna i wymagająca poświęceń, więc i zarobki muszą być odpowiednie.


Duże zyski


Zarabiamy oczywiście tylko na świadczeniu usług detektywistycznych, nie ma dodatkowych przychodów jak np. w portalach internetowych. Największy zysk osiągniemy przy poszukiwaniu cennych przedmiotów i zbieraniu informacji o osobach, np. o żonie na zlecenie zazdrosnego męża. Za realizację tego typu zleceń można zarobić miesięcznie od 20 tys. zł do 100 tys. zł.

Poszukiwanie zaginionych lub ukrywających się osób jest w zasadzie mniej dochodowe.

Część firm detektywistycznych zajmuje się przetwarzaniem takich informacji o osobach jak dane teleadresowe na zlecenie różnych firm z obszaru tzw. sprzedaży bezpośredniej, e-commerce oraz telekomunikacyjnych. Przy dobrych zleceniach można zarobić około 20 tys. zł miesięczne.

Nie tylko koncesja


Oprócz posiadania koncesji na działalność detektywistyczną, detektywi muszą posiadać licencję. Egzaminy na licencję przeprowadza nie rzadziej niż co 6 miesięcy komisja powołana przez Komendanta Wojewódzkiego Policji. Egzamin obejmuje zagadnienia m.in.: z zakresu Konstytucji RP, organizacji i zasad funkcjonowania organów sprawiedliwości, przestrzegania prawa, ochrony danych osobowych oraz ochrony informacji niejawnych. Po pozytywnie zdanym egzaminie, licencję wydaje komendant wojewódzki policji na czas nieokreślony.

Firma musi być wpisana do rejestru działalności detektywistycznej prowadzonego przez MSWiA. Przedsiębiorca może prowadzić działalność detektywistyczną, jeżeli posiada licencję w przypadku osoby fizycznej. W innym przypadku licencję musi posiadać co najmniej jedna osoba uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy lub jego pełnomocnik. Detektyw z licencją nie może być dłużnikiem niewypłacalnym, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego. Ponadto nie może być karany i musi posiadać polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas świadczenia usług detektywistycznych za 15 tys. euro.

Ponadto kandydat na detektywa musi być zbadany w celu oceny zdolności fizycznej i psychologicznej do wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych. Detektyw, który już posada licencję musi poddawać się tego typu badaniom lekarskim i psychologicznym co 3 lata.

Ważna jest znajomość prawa


Działalność firm detektywistycznych regulują szczegółowo przepisy ustawy z 6 lipca 2001 (Dz. U. z 2002 nr 12, poz. 110 ze zm.) oraz rozporządzenia:
 1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 listopada 2002 r w sprawie egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa (Dz. U. nr 186, poz. 1559).
 2. Ministra Zdrowia z 2 września 2003 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. nr. 160, poz. 1563).
 3. Ministra Finansów z 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywana czynności detektywa (Dz. U. nr. 229, poz. 2283).
Przed rozpoczęciem działalności warto zapoznać się z tymi przepisami prawa.

Tabela 1: Zarobki szacunkowe za miesiąc
  Poszukiwanie cennych przedmiotów i zbieranie informacji o osobachOd 20. tys. zł do 100 tys. zł
  Poszukiwanie zaginionych lub ukrywających się osób20 tys. zł
  Zbieranie i przetwarzanie danych teleadresowych20 tys. zł

Źródło: opracowanie własne n podstawie informacji z firm detektywistycznych

Tabela 2: Koszty inwestycyjne i inne wydatki
  Założenie firmy i pozyskanie licencji4 tys. zł
  Zakup komputerów i sprzętu biurowego6 tys. zł
  Czynsz3 tys. zł
  Zakup samochodów80 tys. zł
  Zatrudnienie 5 osób20 tys. zł
  OC detektywaokoło 59 tys. zł (15 tys euro)
  Zakup aparatu fotograficznego2 tys. zł

Źródło: opracowanie własne

Andrzej Okrasiński
Portal Skarbiec.Biz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne