REKLAMA

DINO POLSKA S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dino Polska S.A.

2019-10-11 23:41
publikacja
2019-10-11 23:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
DINO POLSKA S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dino Polska S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 października 2019 r. Pan Jakub Macuga, w porozumieniu z Zarządem i Radą Nadzorczą Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Dino Polska S.A.

Złożona rezygnacja została uzasadniona przez Jakuba Macugę potrzebą pełnego zaangażowania się w prace członka zarządu w spółkach zależnych Dino Polska S.A. W dniu 10 października 2019 r. Jakub Macuga został powołany na Członka Zarządu Dino Południe Sp. z o. o., która świadczy usługi magazynowe dla Dino Polska S.A.
Ponadto Jakub Macuga będzie dalej pełnić funkcję Członka Zarządu PIK Finanse Sp. z o.o. oraz pozostanie odpowiedzialny za zarządzanie płynnością finansową Grupy Kapitałowej Dino Polska S.A.

Podstawa prawna raportu: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Szymon Piduch Prezes Zarządu
2019-10-11 Michał Krauze Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki