REKLAMA

DELKO S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02.06.2020 r.

2020-06-18 15:45
publikacja
2020-06-18 15:45
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_6_ZWZA_DELKO_S.A._30.06.2020_-_sprawozdanie_z_dzialalnosci_RN_2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_do_projektu_uchwaly_nr_22_ZWZA_DELKO_S.A._30.06.2020_-_Polityka_Wynagrodzen.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-18
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02.06.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku informującego o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Delko S.A., na podstawie par.19 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd DELKO Spółka Akcyjna, w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 14/2020 z dnia 02 czerwca 2020 roku, przekazuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2019 roku – jako załącznik do projektu uchwały nr 6 oraz politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej – jako załącznik do projektu uchwały nr 22.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - sprawozdanie z działalności RN 2019.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 6 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - sprawozdanie z działalności RN 2019.pdf Sprawozdanie z działalności RN Delko S.A. za 2019 rok
Załącznik do projektu uchwały nr 22 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - Polityka Wynagrodzeń.pdfZałącznik do projektu uchwały nr 22 ZWZA DELKO S.A. 30.06.2020 - Polityka Wynagrodzeń.pdf Polityka wynagrodzeń

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-18 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2020-06-18 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki