REKLAMA
PIT 2023

DELKO S.A.: Korekta Raportu Okresowego

2023-11-14 18:00
publikacja
2023-11-14 18:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
stanowisko_Zarzadu_do_zastrzezenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
opinia_RN_do_zastrzezenia.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-14
Skrócona nazwa emitenta
DELKO S.A.
Temat
Korekta Raportu Okresowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DELKO S.A. ("Spółka") informuje, że w opublikowanym przez Spółkę w dniu 30 października 2023 r. skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2022/2023, Spółka nie zamieściła stanowiska zarządu wraz z opinią rady nadzorczej odnoszących się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, zawierających również: a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności, b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją. Niezwłocznie po opublikowaniu niniejszego raportu bieżącego, Spółka przekaże do publicznej wiadomości skorygowany raport roczny za rok obrotowy 2022/2023, zawierający ww. stanowisko zarządu Spółki oraz opinię rady nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem, zgodnie z § 71 ust.1 pkt 11 w zw. z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...).

W załącznikach do niniejszego raportu Spółka przesyła stanowisko Zarządu oraz opinię Rady Nadzorczej odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską opinii z zastrzeżeniem.
Załączniki
Plik Opis
stanowisko Zarządu do zastrzeżenia.pdfstanowisko Zarządu do zastrzeżenia.pdf Stanowisko Zarządu do zastrzeżenia
opinia RN do zastrzeżenia.pdfopinia RN do zastrzeżenia.pdf Opinia RN do zastrzeżenia

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-14 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2023-11-14 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki