REKLAMA
RPP

DEKPOL S.A.: Zawarcie umowy na wykonanie budowy hali magazynowej w Swadzimiu, pow. Poznań

2022-11-14 21:16
publikacja
2022-11-14 21:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2022
Data sporządzenia: 2022-11-14
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Zawarcie umowy na wykonanie budowy hali magazynowej w Swadzimiu, pow. Poznań
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Dekpol S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 14 listopada 2022 roku spółka zależna Emitenta - Dekpol Budownictwo Sp. z o. o. („Wykonawca”) zawarła z kontrahentem spoza Grupy Kapitałowej Dekpol („Zamawiający”) umowę o wykonanie budowy hali magazynowej z częścią usługowo-biurowo-socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą zewnętrzną w miejscowości Swadzim, pow. Poznań (odpowiednio „Umowa” i „Inwestycja”).
Zakres robót w ramach Umowy obejmuje kompleksową realizację Inwestycji, w tym dostawy materiałów i urządzeń, prace projektowe, usługi i roboty budowlane i branżowe oraz uzyskanie przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego ostatecznej, bezwarunkowej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie całości Inwestycji.
Termin zakończenia realizacji przedmiotu Umowy został określony na I kwartał 2024 r. Za kompleksową realizację przedmiotu Umowy ustalono wynagrodzenie netto na poziomie ok. 11% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Dekpol za rok 2021.
Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych m.in. w przypadku opóźnień w realizacji Inwestycji, odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i innych naruszeń Umowy. Łączna suma kar umownych nie może przekraczać 15% wartości netto Umowy. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. Umowa zawiera standardowe zapisy dotyczące prawa stron do odstąpienia od realizacji Umowy w określonych przypadkach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-14 Katarzyna Szymczak-Dampc Wiceprezes Zarządu Katarzyna Szymczak-Dampc
2022-11-14 Anna Miksza Prokurent Anna Miksza
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki