REKLAMA

DECORA: Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.

2021-09-02 13:55
publikacja
2021-09-02 13:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadominie_Decora_10%_AVIVA_02.09.2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-02
Skrócona nazwa emitenta
DECORA
Temat
Zawiadomienie o zajściu zdarzenia, w wyniku którego podmiot stał się posiadaczem akcji dających mniej niż 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki publicznej.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki DECORA S.A. ( Decora S.A. , Emitent ) z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej informuje, iż na podstawie zawiadomienia otrzymanego w dniu 2 września 2021 roku, sporządzonego w Warszawie w dniu 2 września 2021 roku, zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przez AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander (dalej: AVIVA OFE) powziął informację, o tym że liczba głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Decora S.A. AVIVA OFE spadła poniżej progu 10% ogólnej liczby głosów.

Przyczyną zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Decora S.A. było zbycie akcji Emitenta przez AVIVA OFE w dniu 27 sierpnia 2021 r. Przed zmianą udziału AVIVA OFE posiadało 1.055.839 szt. akcji Decora S.A., co stanowiło 10,01% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.055.839 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 10,01% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

Natomiast po zmianie udziału AVIVA OFE posiadało 1.052.557 szt. akcji Emitenta, stanowiących 9,98% kapitału zakładowego Emitenta, uprawniających do 1.052.557 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, co stanowiło 9,98% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje do publicznej wiadomości treść w/w zawiadomienia otrzymanego od AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadominie_Decora_10%_AVIVA_02.09.2021.pdfZawiadominie_Decora_10%_AVIVA_02.09.2021.pdf Zawiadomienie Decora 10% AVIVA 02.09.2021

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-02 Artur Hibner Członek Zarządu- Dyrektor Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź ile możesz zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki