REKLAMA

DCD: Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2020 roku oraz raportu rocznego za rok 2019

2020-05-15 14:03
publikacja
2020-05-15 14:03
Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. („Spółka”, „Emitent”), informuje o wyznaczeniu nowego terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 na dzień 29 czerwca 2020 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 na dzień 31 lipca 2020 roku. Powodem zmiany terminu publikacji raportów okresowych są opóźnienia w otrzymaniu dokumentacji od podmiotu zależnego wchodzącego w skład grupy kapitałowej Emitenta, które nastąpiły w konsekwencji ograniczeń wprowadzonych w związku z trwającą pandemią koronawirusa COVID-19 oraz nieobecnością z przyczyn chorobowych Głównej Księgowej Spółki.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2020 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 1/2020 w dniu 29 stycznia 2020 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za I kwartał 2020 roku był dzień 15 maja 2020 roku, a pierwotnie deklarowanym terminem publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 był dzień 1 czerwca 2020 roku. Pozostałe terminy publikacji raportów okresowych pozostają bez zmian.

Ponadto, w związku ze zmianą terminu publikacji raportu kwartalnego Zarząd Emitenta informuje, iż zostały naruszone obowiązki informacyjne wynikające z §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu, tj. raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym ustalającym harmonogram publikacji raportów okresowych. Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby zapobiec dalszemu naruszaniu obowiązków informacyjnych w przyszłości.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki