Czy mogę zaległy abonament RTV rozłożyć na raty?

Gdy zostaniemy przyłapani na braku rejestracji odbiornika radiowego lub telewizyjnego, zostanie na nas nałożona kara pieniężna. To samo tyczy się tych, którzy mają zarejestrowane odbiorniki, ale nie opłacali abonamentu.

OPIS
Źródło: Thinkstock

Może się więc okazać, że czeka nas niespodziewany wydatek rzędu kilkuset złotych. Problem pojawi się w sytuacji, gdy akurat nie będziemy mieli gotówki do uregulowania opłaty. Wówczas możemy wnioskować o rozłożenie zaległości na raty, jednak pod pewnymi warunkami.

Kiedy odsetki, a kiedy dodatkowa kara

Opłatę abonamentową należy uiścić do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Z kolei rejestracji dokonujemy w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie odbiornika.

Przykład: Abonent zakupił odbiornik telewizyjny w dniu 10 października 2012 roku. Powinien go zarejestrować w urzędzie pocztowym do dnia 24 październiak 2012 roku, a od dnia 1 listopada 2012 roku wnosić opłatę abonamentową za jego używanie.

Jeżeli tego nie dokonamy, naliczone zostaną nam odsetki w takiej wysokości, jak dla zaległości podatkowych. Do opłat abonamentowych, odsetek za zwłokę w ich uiszczaniu oraz do opłat za używanie niezarejestrowanych odbiorników TV i odsetek za zwłokę stosuje się bowiem przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.

nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?» Nie wpuściłem kontrolera opłacania abonamentu RTV, co teraz?
Kara za używanie niezarejestrowanego odbiornika wynosi trzydziestokrotność miesięcznej opłaty i wynosi 555 zł (559,50 zł od 2013r.) w przypadku posiadania telewizora i 165 zł (169,50 zł od 2013r.) w przypadku posiadania tylko radia.

Umarzanie i rozkładanie na raty zaległości abonamentowych

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może umorzyć lub rozłożyć na raty zaległość w opłatach abonamentowych, jednak tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy społeczne lub przypadki losowe.

Wniosek w takiej sprawie złożyć należy do Departamentu Budżetu i Finansów w Biurze KRRiT drogą pocztową.  Wniosek musi zawierać takie informacje jak:

 • imię i nazwisko oraz adres abonenta
 • indywidualny numer identyfikacyjny
 • okres i kwotę zadłużenia, potwierdzone przez kartotekę radiofoniczną,
 • uzasadnienie niepłacenia abonamentu

Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV» Dlaczego masz obowiązek płacić abonament RTV
Oprócz tego dołączyć należy również dokumenty potwierdzające:

 • wyjątkowo trudną sytuację finansową (zaświadczenie z urzędu pracy o bezrobociu, zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiąganych dochodach lub kserokopię zeznania podatkowego PIT za ostatni rok, zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu z pomocy finansowej ośrodka, zaświadczenie z urzędu pracy lub zakładu pracy o pobieraniu zasiłku rodzinnego na dzieci itp.),
 • przypadek losowy (śmierć członka rodziny, długotrwała choroba, skutki klęski żywiołowej, skutki przestępstwa itp.),
 • szczególne względy społeczne (upadłość lub likwidacja firmy).

Ostatecznie jednak to, czy zaległość zostanie umorzona lub rozłożona na raty zależy od indywidualnej sytuacji wnioskującego. Decyzja taka zapada w formie uchwały zbiorowej, która podlega zaskarżeniu do WSA w Warszawie. Skargę do WSA abonent – dłużnik może wnieść za pośrednictwem Krajowej Rady.

Barbara Sielicka
Bankier.pl
b.sielicka@bankier.pl

Barbara Sielicka

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~tom

zamiast informować jak rozbić na raty dług (ok, to też jest ważne) trzeba uświadamiać ludzi, KTO JEST Z OPŁATY ZWOLNIONY!! w szczególności ludzie starsi nawet nie wiedzą, że płacic już nie muszą!! Pełna lista jest tu: http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/abonament-rtv-2012-kolejna-podwyzka.html a najważniejsze podpunkty to: "- osoby które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce w roku poprzedzającym; osoby z prawem do zasiłku przedemerytalnego; osoby z prawem do świadczenia przedemerytalnego". KRRIT, uczcie ludzi zamiast ściągać z nich kasę!!!

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~luj

Powiem krotko - kto placi abonament, ten ssie dzide, i to z polykiem

! Odpowiedz
1 0 ~Tomeczek_888

Czy bankier.pl jest tuba propagandowa TVP? W kolko o tym abonamencie, ktory jest niezgodny z konstytucja.

! Odpowiedz
0 0 ~bolek

tak, abolicja zrobi swoje.

! Odpowiedz
0 0 ~Run

Może to tylko fikcyjna postać PR

! Odpowiedz
0 0 ~chudini

jestem za!!

! Odpowiedz
1 0 ~wycepy

a może by tak zrobić abolicje podatkową do ostatniego roku i zrobić wokół tego reklame to ludzie pewno by zaczęli płacić a sepleniący premier niech odda cały majątek na rzecz bezrobotnych.

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl