REKLAMA

CPD S.A.: WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA NA LATA 2023-2024

2023-09-25 21:37
publikacja
2023-09-25 21:37
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
CPD S.A.
Temat
WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA NA LATA 2023-2024
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CPD S.A. (dalej Spółka) informuje, że zgodnie z rekomendacją Rady Nadzorczej, która po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Spółki, podjęła uchwałę w sprawie ponownego wyboru Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4055, na biegłego rewidenta Spółki, podpisała z wyżej wymienionym podmiotem umowę na:

• badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
• badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.,
• przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r,
• przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2023 r.;
oraz
• badania jednostkowego sprawozdania finansowego CPD S.A. sporządzonego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
• badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD sporządzonego za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.,
• przeglądu jednostkowego śródrocznego sprawozdania finansowego CPD S.A. za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r,
• przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CPD za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.


Spółka dotychczas korzystała z usług Grant Thornton Polska Prosta spółka akcyjna w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata 2018, 2019, 2023, 2024 i 2022.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-25 Iwona Makarewicz członek zarządu
2023-09-25 Elzbieta Wiczkowska członek zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Kredyt z niską marżą dla przedsiębiorców

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki