REKLAMA

CONSOLE LABS S.A.: Wybór firmy audytorskiej

2022-06-13 11:38
publikacja
2022-06-13 11:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2022
Data sporządzenia: 2022-06-13
Skrócona nazwa emitenta
CONSOLE LABS S.A.
Temat
Wybór firmy audytorskiej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Console Labs S.A. z siedzibą w Gdańsku ( „Spółka” ) niniejszym informuje, że w dniu 10.06.2022 r. powziął informację, że Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji, podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe zakończone dnia 31 grudnia 2022r. i dnia 31 grudnia 2023 r.

Wybranym podmiotem jest KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Ks. Bp. Wincentego Tymienieckiego 25c/410, 90-350 Łódź, KRS 0000658344, NIP 7282813024, która wpisana jest na listę firm audytorskich, prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego, pod numerem 4116 („KPW”).

Ponadto, Rada Nadzorcza Spółki zobowiązała w swojej uchwale Zarząd Spółki do zawarcia umowy z KPW.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-13 Marcin Wesołowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

10% zwrotu za paliwo! Sprawdź iKonto Biznes z kartą z Plusem!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki