REKLAMA

COMARCH: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS

2021-02-05 11:10
publikacja
2021-02-05 11:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2021
Data sporządzenia: 2021-02-05
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania KSI ZUS
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Comarch S.A. informuje o otrzymaniu zawiadomienia z dnia 4 lutego 2021 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług wsparcia eksploatacji i utrzymania Kompleksowego Systemu Informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KSI ZUS), postępowanie nr TZ/271/65/19, organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie (dalej: „ZUS”), z którego wynika, że wybrano ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Comarch Polska S.A. i Comarch S.A. (dalej: „Konsorcjum”). Łączna wartość oferty złożonej przez Konsorcjum w ramach niniejszego przetargu wynosi 203 886 156,11 zł brutto. Okres obowiązywania umowy wynosi maksymalnie 77 miesięcy od dnia zawarcia umowy. O zawarciu umowy Zarząd Comarch S.A. powiadomi w formie odrębnego raportu bieżącego. Zarząd Comarch S.A. uznał niniejszą informację za poufną z uwagi na jej potencjalny istotny wpływ na sytuację finansową i gospodarczą Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-02-05 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2021-02-05 Paweł Prokop Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki