REKLAMA

COMARCH: Otrzymanie powiadomienia o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Comarch S.A.

2023-07-25 13:27
publikacja
2023-07-25 13:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2023_07_25_Powiadomienie_o_zwiekszeniu_udzialu_w_glosach.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2023
Data sporządzenia: 2023-07-25
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Otrzymanie powiadomienia o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Comarch S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
W związku z art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2554, z 2023 poz. 825) Zarząd Comarch S.A. informuje, że w dniu 25 lipca 2023 roku otrzymał powiadomienie od Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. (zwanego dalej: „Towarzystwem”) zarządzającego Generali Otwartym Funduszem Emerytalnym (zwanym dalej: „Generali OFE”), że w wyniku zakończenia w dniu 21 lipca 2023 roku likwidacji NNLife Otwartego Funduszu Emerytalnego (zwanego dalej: „NNLife OFE”) nastąpiło przeniesienie aktywów NNLife OFE do Generali OFE, w związku z czym udział Generali OFE w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Comarch S.A. przekroczył próg 5%.
W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje treść otrzymanego powiadomienia.
Załączniki
Plik Opis
2023_07_25_Powiadomienie_o_zwiekszeniu_udzialu_w_glosach.PDF2023_07_25_Powiadomienie_o_zwiekszeniu_udzialu_w_glosach.PDF Powiadomienie z Generali PTE z dnia 25.07.2023

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-25 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2023-07-25 Iwona Kasprzyk Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki