REKLAMA

COLUMBUS ENERGY: Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie prospektu

2022-08-12 19:27
publikacja
2022-08-12 19:27
Zarząd spółki Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 12 sierpnia 2022 r., złożył w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie prospektu sporządzonego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie wszystkich akcji zwykłych na okaziciela Spółki, tj. (i) 40.479.877 akcji zwykłych na okaziciela serii A1 Spółki o wartości nominalnej 1,89 PLN każda, (ii) 3.997.356 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,89 PLN każda, (iii) 10.989.010 akcji zwykłych na okaziciela serii C Spółki o wartości nominalnej 1,89 PLN każda, (iv) 3.807.407 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1,89 PLN każda, (v) 9.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1,89 PLN każda do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Wniosek”).

Wniosek został złożony w następstwie podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwały nr 28/06/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu akcji Spółki na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 14) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wybierz BMW Serii 5 w leasingu 106%

Wybierz BMW Serii 5 w leasingu 106%

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki