REKLAMA

CMI: Zamiana akcji uprzywilejowanych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela

2023-09-22 15:15
publikacja
2023-09-22 15:15
Zarząd CM International S.A. z siedzibą w Wilczycach (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż działając zgodnie z art. 334 §2 Kodeksu spółek handlowych i § 6 ust. 5 Statutu Spółki, na podstawie wniosków akcjonariuszy (otrzymanych w dniu 22 września 2023 r.), posiadających łącznie 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A, w dniu 22 września 2023 r. Zarząd Emitenta podjął uchwały w przedmiocie zamiany łącznie 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu serii A na 88.000 (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A. W wyniku powyższej zamiany akcji zmianie uległa ogólna liczba głosów w Spółce z 2.003.000 (słownie: dwa miliony trzy tysiące) na 1.915.000 (słownie: jeden milion dziewięćset piętnaście tysięcy).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki